Обгрунтування щодо тарифів на теплову енергію (16.09.2022)

Обгрунтування

 щодо встановлення  тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання  теплової енергії та постачання гарячої води  КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» 

(на період з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року)

На виконання п.96, п.97 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011р. № 869, для встановлення  тарифів на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КПТМ  «Черкаситеплокомуненерго» здійснено розрахунки тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води на підставі діючих цін, тарифів на матеріали та послуги, чинних нормативних документів станом на 22 вересня 2022 року.

Згідно ст.20 Закону України  «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.

Згідно ст.15 Закону України  «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 Комунальне підприємство теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» здійснює свою діяльність на підставі Cтатуту, який затверджений рішенням Черкаської міської ради від 17.10.2013 року №4-126 (зі змінами). Відповідно до Статуту, основною метою діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Форма власності підприємства – комунальна. 

Розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води на плановий 2022 рік для усіх категорій споживачів  проведені відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів від 01 червня 2011 року № 869 (далі – Порядок №869).

На встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для усіх категорій споживачів вплинули наступні чинники:

 1. Зміна вартості природного газу.

01 вересня 2022 року КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»  підписано договір на постачання природного газу №7218-ПСО(ТКЕ)-36 та направлено його на підписання ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг». Строк дії договору з 01 вересня 2022 року до 31 березня 2023 року включно. 

 1. Зростання витрат  на оплату праці.

Зростання витрат відбувається в зв`язку із зростанням мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є актуальною в діючих умовах господарської діяльності підприємства.

Мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб законодавчо встановлений з 01.01.2022 – 2 481 грн., з 01.07.2022 –  2 600 грн.,  01.12.2022 – 2 684 грн.

Середньозважений прожитковий мінімум для працездатних осіб розрахований на період з 01.10.2022 по 30.09.2023 року та становить 2670 грн. відповідно до якого розраховані витрати на оплату праці.

 1. Зростання вартості покупної теплової енергії. 

Витрати на покупну теплову енергію розраховані на підставі планового обсягу відповідно до річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Для розрахунку вартості покупної теплової енергії прийнято розрахунковий тариф ПРАТ «Черкаське хімволокно», розрахунок якого надається на затвердження органами місцевого самоврядування одночасно з розрахунковими матеріалами  КПТМ «Черкаситеплокомуненерго». 

 1. Значне подорожчання матеріалів та послуг. 

Згідно п.19 Порядку №869 витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексу цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів. Згідно індексу споживчих цін по областях України в 2022 р., який розміщено на сайті Міністерства фінансів України, до розрахунку статей витрат враховано індекс споживчих цін по Черкаській області за січень-квітень 2022 року у розмірі 109,6% (https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/) , та на підставі середньомісячних показників розрахований плановий показник на 2022 рік у розмірі 128,8%.

 1. Значне зростання вартості ПММ. 

Планові витрати паливно-мастильних матеріалів на 2022 рік зросли у порівнянні із відповідними витратами 2021 року  на 145%. Значне зростання витрат на ПММ пояснюється зростанням ціни більше ніж у два рази на протязі 2-го кварталу 2022 року.

 1. Інвестиційна програма підприємства.

Рішенням виконкому Черкаської міської ради від 05.05.2022 № 345 схвалена Інвестиційна програма КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» на 2022 рік.

До структури тарифів на теплову енергію включений прибуток на розвиток виробництва, який направляється на виконання інвестиційної програми на 2022 рік в сумі 20 386,71 тис.грн.

 1. Обігові кошти, що включені до прибутку тарифу на теплову енергію.

До структури тарифів на теплову енергію включені обігові кошти у розмірі 4% від повної планової собівартості теплової енергії, з метою поповнення обігових коштів відповідно до пункту Порядку  № 869.

Дані кошти підприємство планує використовувати у своїй господарській діяльності на покриття цінової різниці вартості природного газу та електричної енергії.

 1. Фінансові витрати.

 З метою впровадження енергозберігаючих технологій та модернізації системи теплопостачання м. Черкаси між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) 10 січня 2008 року укладена угода  під гарантії Черкаської міської ради. 

За кредитні кошти  ЄБРР здійснено заходів, віднесених до видів діяльності з  виробництва, транспортування та постачання теплової енергію:

-технічне переоснащення трьох котельнь: вул. Онопрієнка,8 та вул. Красовського,10 

(обладнання введено в експлуатацію 28.12.2012); 

вул. Сумгаїтська,13 (обладнання введено в експлуатацію 31.12.2014);

-закупівля товарів для заміни трубопроводів сума контракту  (труби по зазначеному 

контракту покладені в 2013-2014 роках.);

 – встановлення 109 ІТП у житлових будинках (обладнання введено в експлуатацію в 2013 році) .

  Відповідно до умов кредитної угоди КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» сплачує фінансові витрати (відсотки за користування кредитом) та тіло кредиту. До розрахунку тарифів включено витрати на погашення тіла кредиту та фінансові витрати, що розраховані  та підлягають сплаті у 2022 році, розраховані з урахуванням прогнозного курсу євро.

   Решта витрат визначені на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко – економічних розрахунків, кошторисів, а також витрат і втрат, визначених відповідно до методик (порядків), затверджених у встановленому по-рядку, з урахуванням ставок податків і зборів (обов`язкових платежів), відповідно до укладених договорів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді, а також фактичних показників діяльності підприємства.

    КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»  подає два варіанти розрахунків тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Відмінність розрахунків полягає в різному підході до формування ціни природного газу за категоріями споживачів при незмінності всіх інших витрат. 

В результаті розрахунків з урахуванням ціни природного газу окремо за категоріями споживачів, а саме:

 • до розрахунку тарифів для споживачів категорії «населення» прийнята ціна  природного газу (п.4.1.1 договору постачання  природного газу №7218-ПСО(ТКЕ)-36) Обсягу І (фіксований) – 6183,33 грн за тис.куб.м без ПДВ, вартості транспортування та розподілу;
 •  до розрахунку тарифів для споживачів категорії «бюджетні установи» та «релігійні організації» прийнята ціна природного газу (п.4.1.3 договору постачання  природного газу №7218-ПСО(ТКЕ)-36) Обсягу ІІІ (фіксований) – 13658,33 грн за тис.куб.м без ПДВ, вартості транспортування та розподілу;
 • до розрахунку тарифів для споживачів категорії «інші» та прийнята ціна природного газу (п.4.1.2 договору постачання  природного газу №7218-ПСО(ТКЕ)-36) Обсягу ІІ – 31937,92 грн за тис.куб.м без ПДВ, вартості транспортування та розподілу;                                                                                                                     тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за категоріями  споживачів є наступними:

Одноставкові тарифи на теплову енергію за категоріями споживачів (з ПДВ)

№ з/пНайменування показниківОдиниця виміруПланові сумарні та середньозважені показникикатегорії споживачів
населеннябюджетні установиінщі споживачірелігійні організації
12345678
Одноставковий тариф на виробництво теплової енергії (з ПДВ)
1Тариф на виробництво теплової енергіїгрн/Гкал2 377,671 876,782 938,165 292,592 970,39
Одноставковий тариф на транспортування теплової енергії власним споживачам (з ПДВ)
2Тариф на транспортування теплової енергії без  використання ЦТПгрн/Гкал538,87481,80531,86885,06509,40
3Тариф на транспортування теплової енергії з використанням ЦТПгрн/Гкал566,99516,28566,33919,520,00
Одноставковий тариф на постачання  теплової енергії власним споживачам (з ПДВ)
4Тариф на постачання  теплової енергії без викоритсання ІТПгрн/Гкал     
4.1без вузлів комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал15,5515,5415,5415,5515,55
4.2з вузлами комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал15,550,0015,5415,5515,55
5Тариф на постачання  теплової енергії з використанням ІТПгрн/Гкал     
5.1без вузлів комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал92,96112,1441,7041,7041,70
5.2з вузлами комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал41,700,0041,7041,7041,70

Тариф на транспортування теплової енергії інших суб`єктів господарювання тепловими мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» (з ПДВ)

№ з/пНайменування показниківОдиниця виміруПланові сумарні та середньозважені показникикатегорії споживачів
населеннябюджетні установиінщі споживачірелінійні організації
12345678
Одноставковий тариф на транспортування теплової енергії інших суб”єктів господарювання (ПрАТ “Черкаське хімволокно”) (з ПДВ)
2Тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТПгрн/Гкал359,75357,70361,04385,98346,63
3Тариф на транспортування теплової енергії з використанням ЦТПгрн/Гкал411,90411,32414,66439,60400,25

Двоставкові тарифи на постачання теплової енергії власним споживачам за категоріями споживачів (з ПДВ)

№ з/пНайменування показниківОдиниця виміруПланові сумарні та середньозважені показникикатегорії споживачів
населеннябюджетні установиінщі споживачіРелігійні організації
12345678
Двоставковий тариф на виробництво теплової енергії, умовно-змінні витрати (з ПДВ)
1Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергіїгрн/Гкал1 880,711 435,132 286,484 572,242 247,36
Двоставковий тариф на виробництво теплової енергії, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
2Місячна абонентська плата за виробництво теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год99 394,3189 552,45122 436,51140 269,79136 094,20
Двоставковий тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
3Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год89 197,4780 267,9486 384,21144 604,5384 865,68
Двоставковий тариф на транспортування теплової енергії з використанням  ЦТП, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
4Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год94 499,1086 010,7295 019,20153 151,030,00
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії без використання ІТП без вузлів комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
5Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год2 590,682 589,882 580,082 600,980,00
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії без використання ІТП з вузлами комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
6Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год2 607,000,002 693,512 201,090,00
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії з використанням ІТП без вузлів комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
7Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год15 380,8118 682,216 745,076 812,256 947,97
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії з використанням ІТП з вузлами комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
8Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год7 125,010,007 147,776 947,970,00
Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії та тарифи на послуги з постачання гарячої води 
     з ПДВ
Категорії споживачівод. вимірувиробництво, транспортування з використанням ЦТП, постачання без використання ІТП без вузлів комерційного обліку теплової енергіївиробництво, транспортування з використанням ЦТП, постачання без використання ІТП з вузлами комерційного обліку теплової енергіївиробництво, транспортування без використання ЦТП, постачання з використанням ІТП ,без вузлів комерційного обліку теплової енергіївиробництво, транспортування без використання ЦТП, постачання з використанням ІТП з вузлами комерційного обліку теплової енергії
Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ)
НАСЕЛЕННЯ 
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкал1 435,131 435,131 435,131 435,13
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ год178 153,05175 563,16188 502,60169 820,39
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ 
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкал2 286,482 286,482 286,482 286,48
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ год220 035,79220 149,22215 565,79215 968,49
ІНШІ СПОЖИВАЧІ     
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкал4 572,244 572,244 572,244 572,24
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ год296 021,80295 621,91291 686,57291 822,28
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ     
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкалхх2 247,36х
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ годхх227 907,85х
Тарифи на послугу з постачання гарячої води (з ПДВ)
населеннягрн/м3136,920135,810
бюджетні установигрн/м3194,25        189,47194,09185,06
інші споживачігрн/м3326,22346,69        325,53322,27
релігійні організаціїгрн/м3хх175,09х

Беручі до уваги норму п. 21-1 Порядку  №869 та умови договору на постачання природного газу, а саме  п.4.1, та враховуючи, що при відображенні у бухгалтерському обліку  фактичних витрат на природний газ підприємство керується п.16, п.20   Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 20.10.99 N 246,   ціна природного газу для споживачів всіх категорій розраховується як середньозважена та є однаковою. В результаті тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за категоріями  споживачів є наступними:

Одноставкові тарифи на теплову енергію за категоріями споживачів (з ПДВ)

№ з/пНайменування показниківОдиниця виміруПланові сумарні та середньозважені показникикатегорії споживачів
населеннябюджетні установиінщі споживачірелігійні організації
12345678
Одноставковий тариф на виробництво теплової енергії (з ПДВ)
1Тариф на виробництво теплової енергіїгрн/Гкал2 677,242 653,702 858,312 650,712 881,34
Одноставковий тариф на транспортування теплової енергії власним споживачам (з ПДВ)
2Тариф на транспортування теплової енергії без  використання ЦТПгрн/Гкал589,74617,38521,02517,46498,00
3Тариф на транспортування теплової енергії з використанням ЦТПгрн/Гкал633,76651,85555,50551,940,00
Одноставковий тариф на постачання  теплової енергії власним споживачам (з ПДВ)
4Тариф на постачання  теплової енергії без викоритсання ІТПгрн/Гкал     
4.1без вузлів комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал15,5515,5415,5415,5515,55
4.2з вузлами комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал15,550,0015,5415,5515,55
5Тариф на постачання  теплової енергії з використанням ІТПгрн/Гкал     
5.1без вузлів комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал92,96112,1441,7041,7041,70
5.2з вузлами комерційного обліку теплової енергіїгрн/Гкал41,700,0041,7041,7041,70

Тариф на транспортування теплової енергії інших суб`єктів господарювання тепловими мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» (з ПДВ)

№ з/пНайменування показниківОдиниця виміруПланові сумарні та середньозважені показникикатегорії споживачів
населеннябюджетні установиінщі споживачірелінійні організації
12345678
Одноставковий тариф на транспортування теплової енергії інших суб”єктів господарювання (ПрАТ “Черкаське хімволокно”) (з ПДВ)
2Тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТПгрн/Гкал359,75357,70361,04385,98346,63
3Тариф на транспортування теплової енергії з використанням ЦТПгрн/Гкал411,90411,32414,66439,60400,25

Двоставкові тарифи на постачання теплової енергії власним споживачам за категоріями споживачів (з ПДВ)

№ з/пНайменування показниківОдиниця виміруПланові сумарні та середньозважені показникикатегорії споживачів
населеннябюджетні установиінщі споживачіРелігійні організації
12345678
Двоставковий тариф на виробництво теплової енергії, умовно-змінні витрати (з ПДВ)
1Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергіїгрн/Гкал2 166,352 175,852 210,212 053,812 162,28
Двоставковий тариф на виробництво теплової енергії, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
2Місячна абонентська плата за виробництво теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год102 181,1096 892,13121 764,18116 229,80135 346,87
Двоставковий тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
3Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год97 616,03102 854,5784 623,1384 545,1782 965,93
Двоставковий тариф на транспортування теплової енергії з використанням  ЦТП, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
4Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год105 628,25108 599,3093 201,9691 928,500,00
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії без використання ІТП без вузлів комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
5Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год2 590,682 589,882 580,082 600,980,00
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії без використання ІТП з вузлами комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
6Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год2 607,000,002 693,512 201,090,00
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії з використанням ІТП без вузлів комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
7Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год15 380,8118 682,216 745,076 812,256 947,97
Двоставковий тариф на  постачання теплової енергії з використанням ІТП з вузлами комерційного обліку, умовно – постійні витрати (з ПДВ)
8Місячна абонентська плата на постачання  теплової енергії на одиницю теплового навантаженнягрн/Гкал /год7 125,010,007 147,776 947,970,00
Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії та тарифи на послуги з постачання гарячої води 
     з ПДВ
Категорії споживачівод. вимірувиробництво, транспортування з використанням ЦТП, постачання без використання ІТП без вузлів комерційного обліку теплової енергіївиробництво, транспортування з використанням ЦТП, постачання без використання ІТП з вузлами комерційного обліку теплової енергіївиробництво, транспортування без використання ЦТП, постачання з використанням ІТП ,без вузлів комерційного обліку теплової енергіївиробництво, транспортування без використання ЦТП, постачання з використанням ІТП з вузлами комерційного обліку теплової енергії
Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ)
НАСЕЛЕННЯ 
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкал2 175,852 175,852 175,852 175,85
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ год208 081,31205 491,43218 428,91199 746,70
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ 
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкал2 210,212 210,212 210,212 210,21
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ год217 546,22217 659,65213 132,38213 535,08
ІНШІ СПОЖИВАЧІ     
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкал2 053,812 053,812 053,812 053,81
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ год210 759,27210 359,39207 587,23207 722,94
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ     
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію грн/Гкалхх2 162,28х
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності  грн/Гкал/ годхх225 260,77х
Тарифи на послугу з постачання гарячої води (з ПДВ)
населеннягрн/м3182,010180,770
бюджетні установигрн/м3189,71185,04189,43180,64
інші споживачігрн/м3177,23187,94        174,71173,03
релігійні організаціїгрн/м3хх170,49х

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 22 вересня 2022 року  включно у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» вул. О.Дашковича,62,  м. Черкаси 18000, e-mail: info@tke.ck.ua

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по-батькові особи, що їх подала та її контактні дані для здійснення  зворотного зв’язку.

16.09.2022

Всі права захищено © 2024 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»