Відповідно до Статуту, основними напрямками діяльності Підприємства є:
Виробництво, постачання, реалізація та розподілення теплової та електричної енергії;
Ремонт та реконструкція будівель і споруд котелень, центральних теплових пунктів теплових мереж, які належать суб’єктам всіх форм власності та незалежно від відомчої належності;
Здійснення функцій замовника та контроль якості будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів теплопостачання та передачі теплової електричної енергії;
Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів теплоенергетики, комунального господарства (котелень центральних теплових пунктів, теплогенераторних, виробничих та адміністративно побутових будівель тощо) та зовнішніх комунікацій (теплових мереж, газопроводі електричних мереж, водопроводу, каналізації), які належать суб’єктам всіх форм власності та господарювання, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;
Виготовлення котлів, елементів котлів, газових пальників, водопідігрівачів, запасних частин та вузлів до приладів та обладнання теплоенергетичного господарства;
Монтаж технологічного обладнання та устаткування;
Обслуговування, ремонт та повірка приладів обліку теплової енергії, води та газу;
Проведення енергетичних обстежень та аудиту;
Обслуговування та ремонт всіх видів пожежно-охоронної сигналізації;
Обслуговування та ремонт радіостанцій;
Обслуговування, ремонт та налагоджування всіх видів автоматики безпеки з управління роботи котлоагрегатів;
Обслуговування, ремонт та монтаж газовикористовуючого обладнання з трубопроводів низького та середнього тиску;
Проведення пусконалагоджувальних робіт;
Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
Здійснення метрологічного обслуговування обладнання тепло- та водопостачання незалежно від відомчої належності обладнання;
Проведення монтажу, капітального ремонту та технічного діагностування об’єктів, які підлягають котло-газовому нагляду;
Проведення обстежень, ремонтів, очищення вентиляційних каналів, газоходів та димарів;
Підвищення технічного рівня експлуатації котелень, теплових пунктів та теплових мереж;
Розвиток теплопостачання міста на основі схеми його розвитку на перспективу;
Видача технічних умов на проектування об’єктів систем теплопостачання;
Підвищення надійності, довговічності та економічності роботи теплоенергетичного обладнання;
Здійснення своєї виробничої діяльності з урахуванням забезпечення вимог екологічної безпеки;
Перевезення вантажів та пасажирів, т. ч. за межі України;
Зовнішньоекономічна діяльність з метою задоволення господарчих потреб Підприємства.
Поряд із основними видами діяльності, Підприємство має право здійснювати:
Будівництво, як самостійно, так і за пайовою участю, виробничих, житлових, соціально-побутових, торгівельних та інших об’єктів;
Проведення, розробку і впровадження проектних, проектно-вишукувальних робіт як у виробничій, так і в соціально-побутовій сферах;
З дозволу Власника – передачу в найм (оренду) майна, яке закріплене за Підприємством;
Операції з надання позик працівникам Підприємства, відповідно до положення Колективного договору;
Придбання та надання права на володіння і користування патентами, технологіями «ноу-хау» та іншою технічною інформацією;
Торгово-посередницьку діяльність;
Безоплатне одержання коштів і матеріальних цінностей, у тому числі будинків споруд, обладнання, транспортних засобів від державних, комунальних підприємств, організацій, благодійних та інших громадських фондів і об’єднань, окремих громадян;
Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
Види діяльності, які потребують відповідної ліцензії (дозволу), здійснюються лише після її отримання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.